top of page
Retromøbler, piano, koselig belysning og atmosfære

ÅPNINGSTIDER 

Mandag - Lørdag: 11.00 -16.00
Søndag: Stengt

ÅPNINGSTIDER I JULI 

Mandag: 10.00 - 16.00
Tirsdag - Lørdag: 11.00 -17.00
Søndag: Stengt

OM OSS

VÅR HISTORIE

TID kafé og landhandel er en kafé litt utenom det vanlige. Kafeen startet som et språkpraksis og arbeidstreningsprosjekt, etter ønske av kommunen i 2016. Diakonen i Ål sa seg villig til å bli prosjektansvarlig, og kirken gikk med på å bli eier.  Etter som tiden gikk ble det mer og mer populært. Lokalet som kafeen etablerte seg i ble for lite, og prosjektet skulle vise seg å bli enda større. 

SAMSKAPING

I September 2019 flyttet vi inn i et større lokale sammen med Ål Landhandel. Vi har nå blitt et samskapende entreprenørskap hvor vi samarbeider med lokale aktører og bønder, NAV, psykisk helse, Ål Kulturhus, VINN og flyktnings tjenesten. 
Kafeen er et levende utstillingsvindu for de som skulle ønske å selge, eller vise frem noe de har laget, eller produsert. Her kan du kjøpe stolen du sitter på, bilde du beundrer, koppen du drikker fra, pynten du ser og musikken du hører. Kafeen tar en liten provisjon av inntekten og resten går til den enkelte aktør. 

SPRÅKPRAKSIS OG ARBEIDSTRENING

Inkludering på tross av skillelinjer er viktige holdninger i vår kafé. ​Hvert enkelt menneske sitter med ulike historier, bakgrunner, erfaringer og bagasje. Det er hvorfor språkpraksis og arbeidstrening er en viktig del av vår virksomhet. Vi ønsker å bidra til god integrering av bosatte flyktninger som trenger å lære hvordan det er å jobbe i det norske arbeidslivet. Hvilke holdninger og verdier vi har til det enkelte individ og den norske kulturen.

LANDHANDELEN

Ål landhandel og kafeen har nå blitt slått sammen til 1 enhet. Ofte bruker vi samme varer fra landhandelen på kjøkkenet i kafeen slik at du har mulighet til å smake på produktet før du kjøper det. Kaffen fra Den Gyldne Bønne som vi trakter og bruker i vår baristamaskin kan du kjøpe som hele bønner, eller få kvernet i landhandelen slik at du har mulighet til å nyte samme gode kaffen hjemme.

Noen av våre lokale aktører som selger varene sine i vår butikk er Vats Gardsmat, Eira Vilt & Fisk, Rikansrud Gardsgris, Kyrkjedelen Gardsmat, Leveld Lefsebakeri og
Makalaus Mat.

TID STIFTELSEN

Etter vi utvidet både lokalet og prosjektet ble vi for store til at kirken kunne stå som eier. Vi bestemte oss derfor for å bli en stiftelse. Vi vil ikke at en enkeltperson skal eie det, men at hele befolkningen skal få mulighet til å få et eierskap.
Stiftelsen TID har til formål å samarbeide med lokale aktører om å skape arbeids -og møteplasser basert på diakonale verdier som; nestekjærlig omsorg, inkluderende felleskap, vern om skaperverket, kamp for rettferdighet og likeverd.
Overskudd fra stiftelsen TID kan investeres i nye prosjekt som enten støtter eksisterende drift, en videreutvikling av denne, eller et nytt prosjekt. Overskuddet skal forvaltes på en måte som bidrar til mer diakoni, mer samskaping og stimulering av næringsutvikling som er positiv for lokalsamfunnet. Tiltak som fremmer et næringsliv som tar ansvar for at utviklinga går i riktig retning, lokalt og globalt. Eller gi støtte til enkeltpersoner eller organisasjoner, lokalt, internasjonalt, som fører til nye muligheter for jobb, utdanning eller fellesskap. 

KONSERTER OG KULTURTID

På enkelte lørdager kan du oppleve KulturTID hos oss.
Det kan være et musikalsk innslag, dikt, fortelling mm.
Dette er lokale personer som har lyst til å prøve seg på scenen. Disse konsertene er alltid gratis. Da kan du sitte å nyte en kaffe eller et måltid med en venn mens du får koselig underholdning på kjøpet.
På ettermiddager og kvelder er det ofte konserter med artister fra hele Norges land.

NAVNET "TID" SIN BETYDNING

  • Tillit:  Skape et miljø preget av tillit, der personer kan blomstre. Tillit gjør at en tørr å være uenige og ærlige, på en saklig måte.
  • Inkludering: «Vi» framfor «oss/de». «Vårt» framfor «mitt» . Samtidig er det viktig å ivareta (egne) grenser. Rom for alle, men ikke alt. 
  • Deltaking: Ivareta grunnleggende menneskerettigheter der tilhørighet, deltakelse og medvirkning i hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv er avgjørende for helse og livskvalitet.
Våre 2 hoved leveregler:
"Her snakker vi til hverandre, ikke om hverandre."
"Her er det rom for alle, men ikke alt."

bottom of page